Morseova abeceda

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším způsobem než všechny znaky abecedy.

K přenosu morseovky je možné použít zvukový signál, elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizace vlajkami, záznam na papír pomocí teček a čárek). Nejběžnější použití je dnes v amatérské radiotelegrafii. Rychlost komunikace se pohybuje od 60 do 250 znaků za minutu.

Aby se převod písmen na znaky lépe pamatoval, zavedli se různé mnemotechnické pomůcky - jsou to slova, která začínají stejným písmenem jako je převáděné písmeno a zároveň mají "krátké" a "dlouhé" slabiky rozmístěny tak,že délka slabik odpovídá ekvivalentu v Morseově abecedě. Takových slov může být více (např pro písmeno S = sekera, sobota = ...)

Kódování abecedy vymyslel americký vynálezce, malíř a sochař Samuel Morse. Ten také uskutečnil v roce 1844 první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Původní abeceda byla ještě v roce 1918 zdokonalena. Při volbě kódování byly znaky voleny tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Proto má také nejfrekventovanější písmeno „E“ znak „•“ (tečka), tedy jeden jediný krátký signál. (Na podobné optimalizaci, kdy nejčastěji používaným znakům je přiřazen nejkratší kód, je založeno také Huffmanovo kódování užívané při bezeztrátové komprimaci dat.)

Morseovka se používala na celém světě k vysílání a příjmu zpráv telegrafem (elektrický signál po drátech), nebo radiotelegrafem (přenos radiovými vlnami). Přenášená zpráva se nazývá telegram. V pozdější době byly tyto způsoby komunikace nahrazeny telefonií, dálnopisem a v současné době také internetovými službami.

Morseovka je však stále používána pro svou nenáročnost na způsob signalizace v nouzových případech, při výcviku vojáků, námořníků, skautů a podobně. Do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300 tun. Poté byla nahrazena globálním námořním a tísňovým systémem GMDSS.

Pro nouzové volání na moři se používá známý signál SOS. Signál se vysílá bez mezer mezi písmeny. Tento druh značky byl vybrán kvůli své výraznosti. Obecně tradované tvrzení, že má znamenat „save our souls“, česky „spaste naše duše“, rusky „Spaste Od Smerti“ je chybné, sousloví bylo používáno jen jako mnemotechnická pomůcka. SOS znělo i z paluby potápějícího se Titanicu, byť pouze jedenkrát. Ve všech ostatních voláních použil Titanic starší a tehdy ještě rozšířenější nouzový signál CQD (come quick, danger). Pro nouzové volání na souši se používá signál QRRR.

Morseovka se v současnosti používá mj. pro dorozumívání s těmi tělesně postiženými, kteří nejsou schopni pohybu.

Abeceda

Písmeno Kód Běžná pomocná slova
A .- akát
B -... blýskavice
C -.-. cílovníci
D -.. dálava
E . erb
F ..-. filiálka, Filipíny
G --. Grónská zem, gnómóny
H .... hrachovina
CH ---- chvátá k nám sám, chléb nám dává
I .. ibis, ivan
J .--- jasmín bílý, junácká hůl
K -.- krákorá, království
L .-.. lupíneček
M -- mává, mlází
N -. národ, nástup, Náchod
O --- ó náš pán
P .--. papírníci
Q --.- kvílí orkán
R .-. rarášek
S ... sobota, sekera
T - tón, trám, tůň
U ..- uličník, učený
V ...- vyvolený, vyučený, vinobraní
W .-- Waltrův vůz, wagón klád, dvojté vé
X -..- Xénokratés, Xénie má
Y -.-- ý se krátí, ý se ztrácí, Ýkar mává
Z --.. zpíváme jen, známá žena, zrádná žena

Čísla

Číslo Kód
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----

Další znaky

Znak Kód Popis
. .-.-.-. (nebo také .....) tečka
, --..-- čárka
? ..--.. otazník
! --..- vykřičník
; -.-.-. středník
: ---... dvojtečka
( --... závorka (otevírací)
) -.--.- závorka (uzavírací)
" " .-..-. uvozovky
- -....- pomlčka
_ ..--.- podtržítko
@ .--.-. zavináč (pomocné slovo je "Posíláme ímejl"
nebo "Zasíláme ímejl")
Vzniklo spojením písmen A a C.

Zvláštní signály

Kód Význam
...-. končím, konec vysílání
-.-.-. pozor
....... nerozumím, omyl
...-. rozumím, chápu
-.-.-.. pomaleji prosím

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Staré Hutě 2019
4. září 2019