Zpráva o činnosti MH za rok ’18

Zpráva o činnosti MH za rok ’18

Rok zahajujeme v počtu 12 aktivních členů, rozdělení na 4 ml. žáci, 7 st. žáků a 1 junior.

Leden - naši členové prováděli v obci Tříkrálovou sbírku pro Charitu Kroměříž. Výtěžek 7.867,- Kč.

Únor - příprava na branný závod v Trávníku u Kroměříže a Malenovický suk. Obou závodů jsme se zúčastnili, v uzlování kategorie přípravka obsadila Anička Jirsáková 3 místo.

Březen - teoretická příprava na požární sport vycházky do přírody.

Duben - aktivní účast při sběru železného šrotu v obci příprava ozdob na stavění májky Květen - zdobení májky

  • jarní příprava na požární sport
  • třídenní výprava na Staré Hutě, kde jsme úspěšně zdolali Hrad Buchlov. Během výpravy jsme zvládli najít poklad při celo-víkendové hře, kdy vodítkem byly vysoutěžené indicie.

Červen - účast na pohárové soutěži v Holešově kde jsme obsadili 3. místo. Účast na soutěži v Napajedlích kde jsme obsadili 2. místo.

Červenec a Srpen - prázdninová činnost je pozastavená. OSH Kroměříž pořádalo školení pro mladé vedoucí 15+ kde, kam jsme vyslali juniorku Katku Polákovou. Závěr prázdnin byl zakončen pohárovou soutěží Nová Dědina.

Září - během měsíce jsme se zúčastnili třech pohárových soutěží a jednoho branného závodu. Jmenovitě to byly: noční závod Roštění 7 místo (z 11). Noční závody Záhlinice. Závody v Zářiči kde jsme nenasáli vodu a nesplnili. Konec měsíce jsme završili branným závodem v Morkovicích. Během měsíce jsme navíc přijali 7 nových členů ve věku 5 - 9 let

Říjen - účast na oblíbeném branném závodu ve Zborovicích - „Chata u Zajíčka" kde jsme obsadili 3. místo. Branný závod v Koryčanech. V měsíci říjnu začala výuka našich nováčků a to především v uzlování s teoretickou přípravou na branné závody.

Listopad - naši starší žáci zvládli vytvořit krásně strašidelnou atmosféru, při již tradičním lampiónovém průvodu v naší obci. Navíc se nám podařilo zajistit znovu třídenní výpravu na St. Hutě. Ta proběhla již za přítomnosti nováčků, kteří ji zvládli na výbornou. Připravili jsme pro ně třeba stezku odvahy, a když zmíním, že nejmladšímu je teprve 5let, je to spíš pro nás chvíle napětí zda-li všichni zdárně dorazí do cíle. Druhý den jsme za krásného podzimního počasí zdolali zříceninu hradu Cimburk, přírodní útvar Kazatelnu a došli na vyvýšeninu Ocásek. Po sestupu do obce Střílky jsme mohli konstatovat, že i ti nejmladší zdolali úctyhodných 14 km.

Prosinec - na uzlovacích závodech v Nové Dědině obsadila Zdena Janíkové 8. místo ze 150 starších žáků. Zúčastnili jsme se netradičního nočního branného závodu v Hradisku, kde jsme obsadili 1. místo. Zde již závodili i naši nováčci, kteří napoprvé odvedli dobré výkony. Na konci roku proběhlo zdobení stromečku spojené s vánoční nadílkou. Letošní rok končíme v počtu 18 aktivních členů, ve složení 11 ml. žáků, 6 st. žáků a 1 junior. Zdařilo se hodně věcí, ale zůstali i resty, třeba se nám nepodařilo začít psát kroniku. Jak je vidět již z výše citovaného, byl to opět náročný rok.

Během roku jsme se zúčastnili nejméně 15 závodů, uskutečnili jsme dvě víkendové výpravy, a vymysleli spoustu drobných aktivit. Podařilo se nám začlenit, do již rozběhnutého týmu naše nováčky, i když to někdy vyžaduje pevné nervy. Je za námi spoustu práce, ale to by nebylo možné bez obětavé práce našich vedoucích ve složení: Jan Hrabina, Pavel Květák, Pavel Jirsák, Ladislav Škrabal a junior Katka Poláková, která se hodně zasloužila o začlenění našich nováčků.

Dále musíme poděkovat všem ochotným řidičům, kteří nám zajišťují tréninky požárního sport, bez vody to prostě nejde.

Poděkování patří jak sboru především za financování startovného tak i obecnímu úřadu jak za finanční podporu, tak i za propůjčení části obecního areálu a materiální podporu při našich výpravách.

Poděkování patří všem, kteří mají zájem, aby zde i nadále fungovali mladí hasiči. Poděkování patří í samotným dětem, jen si dovolím poznamenat, že jako jedni z mála reprezentují obec Bělov a jsou na to náležitě pyšné.

Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky