Zpráva o činnosti MH v Bělově za rok 2020

Zpráva o činnosti MH v Bělově za rok 2020

Rok zahajujeme v počtu 17 aktivních členů, rozdělení na 7 mladších žáků, 7 starších žáků a 3 junioři.

  • LEDEN - naši členové prováděli v obci Tříkrálovou sbírku pro Charitu Kroměříž.

Výtěžek 10.534,- Kč

Účast na probíhající Uzlovací Lize Zlínského Kraje.

  • ÚNOR - příprava a účast na branném závodu v Trávníku u Kroměříže. Zúčastnilo se jedno družstvo st. žáků.

Účast na pokračující ULZK.

BŘEZEN- vzhledem propuknutí nemoci Covid 19 je zastavena veškerá spolková činnost.

ULZK se zúčastnilo celkem 43 družstev st. žáků, Bělov skončil na 19 místě.

Za ml. žáky bylo 27 družstev a Bělov obsadili 17 místo.  V jednotlivcích nejlepší za st. žáky Petra Poláková 70 místo (209 účastníků). Za ml. žáky se umístila Anna Jirsáková na 80 místě (180 účastníků).

 DUBEN - proběhl předběžný průzkum zájmu o tábor mezi rodiči, který nás posunul v další přípravě tábora. Tábor intenzivně řešíme se všemi vedoucími.  Vše probíhá  on-line.

KVĚTEN – uvolnění spolkové činnosti, příprava na tábor.

Probíhá příprava hřiště na požární sport. Znovu trénujeme.

ČERVEN - trénování požárního sportu.

Nadále zpřísňují opatření proti Covid 19.

Všechny závody jsou zrušeny.

Do sboru MH nám vstupují další členové.

ČERVENEC, SRPEN  - během prázdnin je činnost je pozastavená.

Vedoucí dokončují přípravu na letní tábor.

Vzhledem k nadále trvajícím opatřením z důvodu Covid 19 musel tábor proběhnout za hodně přísných hygienických opatření, které byly náročné na celkovou organizační přípravu.

 Poslední týden v srpnu proběhl druhý ročník společného tábora pro mladé   hasiče. Tábor se uskutečnil na skautské základně Staré Hutě. Zúčastnilo se celkem 26 dětí a 10 dospělých osob. Pro maximální využití základny, jsme tábor znovu pořádali ve spolupráci SDH Počenice. Letošní tábor byl pojat jako olympijské hry.

Díky důsledné přípravě všech zúčastněných na přípravě tábora a výborné spolupráci s rodiči, musíme konstatovat, že tábor proběhl v naprostém pořádku. 

Tábor byl finančně podpořen MŠMT

ZÁŘÍ - trénování požárního sportu.

Z důvodu přísnějších opatřeních Covid 19 jsou závody znovu omezovány.

Pomáháme při sběru železného šrotu v obci.

 I přes nepříznivou dobu máme další dva nové členy do kolektivu MH.

ŘÍJEN - školení pro vedoucí kolektivu MH. Za náš sbor ho poprvé absolvovali Pavel Květák ml. a Kateřina Poláková. Oba školení zdárně ukončili. Nyní máme své první odchovance v roli vedoucích MH.

LISTOPAD – opětovné zastavení spolkové činnosti.

PROSINEC - na výzvu OSH Kroměříž jsme nominovali jednu členku do projektu „Junior universita“.

Díky vládním uvolněním situace s Covid 19 se nám podařila Mikulášská pochůzka a focení členů MH na společné PF 2021.

Vánoční besídka byla nakonec zrušena a tak dárky s přáním do nového roku roznesli vedoucí sami.

Rok končíme ve složení:

9 ml. žáků, 9 st. žáků a 3 junioři.

I když to tak nevypadá, ale letos v únoru to bylo 5 let od znovu oživení spolku Mladých hasičů. Za tu dobu nám prošlo pod rukama bez mála 30 dětí, někteří odešli, někteří postoupili mezi dospělé hasiče a někteří teprve začínají svou „kariéru“ u sboru. Za těchto pět let jsme odjeli nespočet závodů, uspořádali mnoho víkendových akcí a podařilo se nám zorganizovat 2 letní tábory. 

Proto mi dovolte upřímné poděkovat celému sboru dobrovolných hasičů, rodičům, obecnímu úřadu v Bělově a zejména vedoucím za obětavou práci s dětmi.

Vedoucí kolektivu jsou:

Pavel Květák, Pavel Jirsák, Jan Hrabina, Pavel Květák ml., Kateřina Poláková a Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky