Hasící přístroje, co čím hasit

Hasící přístroje, co čím hasit

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu kyslíku a tím vlastně hasí. Používají se především na požáry hořlavých kapalin ( benzín, nafta, oleje).

Protože je pěna také tvořena vodou nesmí se používat na hašení elektrických zařízení pod proudem.

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE

Jsou vhodné na hašení pevných látek. Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím, na požáry látek o velmi vysoké teplotě, špatně hasí hořlavé kapaliny ropného původu. Jejich náplní není chemicky čistá voda, ale voda s příměsemi pro zlepšení snášivosti nebo mrazuvzdornosti. Vodní hasicí přístroje se používají především ve školách, skladech, truhlárnách, papírnách, zemědělství.

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Sněhové hasicí přístroje se odborně označují jako přístroje s náplní CO2(oxid uhličitý). Pojmenování sněhový vzniklo díky tomu, že CO2 uvolňovaný z hasicího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh.

Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem.

Sněhový hasicí přístroj použijeme na hašení benzínu, nafty, oleje, počítače, videa, televizoru.

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Práškové hasicí přístroje se používají téměř na všechny typy požáru, včetně zařízení pod napětí elektrického proudu . Hasicí přístroje o obsahu 1kg a 2 kg jsou určeny především pro motorová vozidla.

Při hašení je hasivo z nádoby vytlačováno značným tlakem a proto přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů(piliny).

HALONOVÉ HASICÍ PROSTŘEDKY

Tyto hasicí přístroje hasí na stejném principu jako práškové a po hašení se chovají stejně jako CO2 – odpaří se beze zbytku. Hlavní nedostatek halonů je skutečnost, že patří do skupiny látek nazývané freony = poškozují ozónovou vrstvu. Dnes se s nimi již moc nesetkáte.

HASICÍ PŘÍSTROJE S NÁPLNÍ PYROCOOL

Mívají podobu spreje velikosti většího laku na vlasy naplněné látkou Pyrocool. Jsou určeny především do domácnosti případně do automobilů.

Skupiny hořlavých látek

věc, situace je vhodné hasit nehasíme
motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt, dehet PHP práškový hasící přístroj vodní hasící přístroj
dřevo, sláma, papír, pevné organické látky, líh vodní hasící přístroj PHP, CO2 sněhový hasící přístroj
archívy, knihovny, svazky papíru, hořlavé kovy, textil PHP práškový hasící přístroj vodní, PHP sněhový hasící přístroj
laky, barvy, pryž, pevné organické látky, benzín, nafta, olej PHP práškový hasící přístroj, PHP pěnový hasící přístroj vodní, PHP sněhový hasící přístroj
elektrické zařízení pod proudem, potraviny, telefonní ústředny, počítače, jemná mechanika PHP sněhový hasící přístroj vodní, PHP pěnový hasící přístroj

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Březen, schůzky
2. března 2016

Nehody
26. srpna 2015