Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti ve Zlínském kraji

Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti ve Zlínském kraji

Stejně jako v letech předchozích, tak i nyní rekapitulujeme činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku 2020 podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.

U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2020 evidováno celkem 3658 (v roce 2019 – 2816, v roce 2018 - 2257, v roce 2017 – 2255, v roce 2016 – 1513, v roce 2015 - 1829). Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí v předchozím roce 1583 (v roce 2019 – 1074, v roce 2018 - 709, v roce 2017 – 872, v roce 2016 – 488, v roce 2015 – 532) bez účasti jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 373 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm.

Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (231), Vizovic (83), Slavičína (76), Jablůnky (76), Koryčan (71), Napajedel (66), Kroměříže (65), Holešova (64) a Karolinky (60).

Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom (odstraňování popadaných stromů při silném větru) nebo při pátrání po ztracených osobách.

Sedmým rokem je vedena také evidence nezásahové činnosti JSDHO, která souvisí se základními úkoly, pro které jsou jednotky zřizovány.

Tyto činnosti jednotky PO jsou evidovány prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ). Jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem dohodnuty a následně ve vhodném (domluveném) termínu plánovitě plněny. Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. čištění komunikací a kanálů, zajišťování kulturních a sportovních akcí, likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice, apod.).

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
zdroj: www.hzscr.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

18. košt slivovice
15. května 2022