ZPRÁVA O ČINNOSTI MH ZA ROK 2021

ZPRÁVA O ČINNOSTI MH ZA ROK 2021

 • Začátek roku je bohužel poznamenán zákazem činnosti s důvodu nařízení vlády, na základě šíření nemoci covid19
 • Protože se nemůžeme setkávat s dětmi, po dohodě vedoucích rozjíždíme on - line hru pro MH. I pro nás je nové virtuální prostředí v kterém se musíme naučit pracovat. Nakonec se nám podařilo připojit mladé hasiče do on - line hry, a to hlavně díky Pavlu Květákovi ml.
 • A tak od půli ledna, do konce dubna dostávali děti každý pátek nový soutěžní úkol. Za splněné úkoly byli vždy bodově hodnoceni a na konci každého měsíce jsme odměnili 3 nejlepší hráče. Úkoly to byli rozmanité, od výtvorů ze sněhu, přes výrobu drobných staveb až po hledání pokladů. Mnoho úkolů bylo směřováno na činnost MH, a tak si třeba procvičovali topografii v praxi.
 • Na konci dubna jsme hru ukončily a rozdali odměny. Všechny úkoly a bodové výsledky jsme zveřejňovali pomoci vebu SDH Bělov, kde jsou výsledky k nahlédnutí
 • Květen - Červen
 • Od května jsme znovu zahájili tréninky, pomáhali jsme při sběru železa v obci, i při zdobení májky. Tréninky byly zaměřeny na požární sport.
 • Červenec - Srpen
 • Účast Lucie Štouračové na Junior univerzitě 2021
 • Účast Kristýny Škrabalové na Rescue camp 2021
 • O prázdninách je činnost MH pozastavena. Probíhají pouze poslední přípravy na tábor.
 • Tábor
 • Od zimních měsíců jsme se pravidelně setkávali a řešili letní tábor pro mladé hasiče. Příprava to byla náročná, kdy jsme pod vedením přísného pana hlavního vedoucího tábora Pavle Květáka st., připravili letní tábor pod názvem Ztracený Ostrov. Tábor proběhl poslední týden v srpnu, a to ve spolupráci SDH Počenice. Táboru se zúčastnilo celkem 30 dětí, 4 praktikanti, 6 vedoucích, 3 lidi v kuchyni a 1 paní doktorka. Celá zpráva je opět uveřejněna na stránkách SDH Bělov.
 • Září
 • Účast na braném závodě v Morkovicích kde jsme obsadili 4 místo v kategorii ml. žáci a 1 místo st. žáci.
 • V září se vedoucí MH zúčastnili školení vedoucích, tentokrát pořádaného v Morkovicích - areál Amerika (Skavsko)
 • Školení bylo jako vždy přínosné a poučné. Přednáška o kyberšikaně byla nejen zajímavá , ale troufám si říct že byla drsná. Témata o kyberšikaně mezi dětmi, zneužívání dětí v rodinách nebo vydírání ve virtuálním světě, které můžou skončit smrtí dítěte, v nás zanechala silný dojem. Na závěr školení jsme úspěšně složili zkoušky vedoucích MH.
 • Říjen
 • S dětmi jsme uspořádali výlet do Kovo Zoo ve Starém Městě, který si děti i vedoucí příjemně užili. Zúčastnili jsme se druhého ročníku Bělovské Drakiády. Koncem měsíce pak proběhla návštěva Ruského kola, která se dětem tak moc líbila že někteří vedoucí absolvovali výlet do výšin Otrokovic 3x.
 • Listopad - Prosinec
 • Začínáme trénovat uzlování, přihlásili jsme se do ULZK. bohužel vzhledem opětovnému nárůstu onemocnění covid 19, jsou všechny závody zrušeny. Tréninky jsou dokud to jde pouze venku, formou procházek a her. Starší žáci pomáhají při Lampionovém průvodu ztvárnit peklo, coš jím nedělá větší problém. V prosinci jsme uspořádali vánoční besídku a ukončili rok 2021.
 • Závěrem chci poděkovat všem vedoucím za jejich obětavou práci, jejich rodinám které obíráme o čas který věnujeme práci s dětmi. Poděkování patří SDH Bělov za součinnost při činnostech MH, a v neposlední řadě Obci Bělov bez které by nemohla v obci fungovat žádná spolková činnost. Za SDH Bělov Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Uzlování, Kvasice
6. listopadu 2016

Noční bojovka
31. května 2016