Z činnosti MH – SDH ’17

Z činnosti MH – SDH ’17

Zpráva o činnosti MH — SDH Bělov 2017.

Rok 2017 začínáme ve složení 13 dětí.

Letošní rok byl zahájen přípravou na uzlovací a branné závody. Hlavně jsme se snažili naučit co nejvíc naše nováčky.

Během zimy jsme se zúčastnili branného závodu v Trávníku. Začátkem jara jsme se vrhli na venkovní činnost, proběhlo několik procházek do okolí a spojených s poznáváním přírody. Taky jsme přiložili ruce k dílu při již tradičním sběru železného šrotu v obci.

S přibývajícím teplým počasím jsme začali trénovat požární sport.

Před prázdninami jsme se zúčastnili několika závodů v požárním sportu v Holešově a v Nové Dědině.

V červnu uskutečnili velkou třídenní výpravu na Novou Dědinu. Na výpravě jsme připravili pro děti netradiční branný závod. Za pomoci rodičů a kamarádů/postavili asi 5km trať s mnoha disciplínami. Pro některé závodníky pak bylo překvapení, že ho na kontrole zkouší vlastní rodič. Večer jsme zakončili táborákem. V neděli jsme využili možnosti trénovat požární sport na hřišti místního sboru a připravit se tak na požární soutěž o pohár starosty Nové Dědiny.

Na konci prázdnin proběhlo již tradiční hasičské odpoledne „Vzpomínka na prázdniny" a stanování pod stráněmi.

Od září se konali podzimní soutěže, kterých jsme se zúčastnili dle naších možností. Jelikož jsme od podzimu začali používat soutěžní stroj, ihned to bylo vidět i na našem umístění, které se pohybovalo v horní polovině výsledkové listiny. V Zářiči to bylo 5. místo. Koncem září jsme se pustili do branných závodů a hned v prvním závodě v Morkovicích jsme dobře zabodovali. Mladší žáci 7 místo z 27 družstev, starší žáci 11 místo z 34 družstev, nutno dodat že Morkovice patří do těch náročnějších závodů. Dále pak „ chata u Zajíčka'' kde jsme obsadili za mladší žáky 11. místo z 16 družstev a za starší žáky 7. místo z 28 družstev. Z Koryčan pak dovezli mladší 5. místo a starší 6 místo. V listopadu jsme vlítli na uzlování a to doslova-mladší žáci vybojovali 1. místo v Počenicích a 3. místo v Nové Dědině, starší žáci byli za nimi v těsném závěsu, ale na medaile nedosáhli. Pro zpestření jsme ještě vyzkoušeli noční branný závod v Hradisku, kde jsme měli dvě družstva starších žáku. Přes počáteční obavy se nám nikdo neztratil a všichni se vrátili v pořádku do cíle, na 5. a 7. místě.

Na podzim proběhlo třídenní školení vedoucích v ústřední škole hasičů Janské Koupele. Školení jsme zdárně ukončili závěrečnou zkouškou.

Do další sezóny plánujeme založení soutěžního týmu Bělov B, kde by mohli soutěžit mladí hasiči věkem nad 15. let.

Co dodat, sezóna to byla náročná co dopočtu aktivit, tak do času který jsme tomu museli věnovat. Musím proto zde poděkovat:

  • dětem za to, že jdou do soutěží statečně a chtějí soutěžit
  • vedoucím, za jejich volný čas, ochotu a práci, kterou s dětmi odvádějí bez nároku na odměnu.
  • celému sboru dobrovolných hasičů v Bělově za pomoc při trénování mládeže, za podílením se na koupi dresů i za financování startovného, což je nemalý finanční náklad.
  • obci Bělov za dotaci na^třídenní výpravu i za velkou finanční podporu, kterou jsme obdrželi ze zisku po Otrokovických letních slavnostech, díky ní jsme mohli nakoupit trička pro všechny členy mladých hasičů.
  • rodičům a kamarádům za bezvadnou spolupráci a ochotu pomoci když je jí potřeba.

děkuji

Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Noční bojovka
31. května 2016

Buzola
8. září 2015