Noční bojovka

Noční bojovka

Na území protektorátu Čech a Moravy působí mnoho odbojových skupin. Jedna skupina v nejmenované obci přestala vysílat v pravidelné hlášení. Z informací, které máme, jsme zjistily, že byla zničená radiostanice a těžce zraněn radista. Vaším úkolem, je bezpečně dopravit radistu i s vysílačkou, aby mohlo být odvysíláno důležité hlášení. Protože obec je nebezpečně obklíčená, bude váš výsadek v hloubi nepřátelského území. Musíte se sami bez cizí pomoci nepozorovaně dostat do zmíněné obce, a to co v nejkratším čase aby radiová depeše odešla v stanovený čas. První zprávu vám předá jeden člen vaší skupiny až na místě seskoku, kterou obdrží v letadle před seskokem z důvodu přísného utajení. Další zprávy musíte postupně najít v černých schránkách, a postupovat podle daných instrukcí. Vaše skupina se od teď nesmí o chystané operaci s nikým bavit, pouze se členy vašeho výsadku. Bude dobré, když do seskoku natrénujete azimut, orientace mapy, tichý pohyb ve skupinách, určíte si velitele skupiny, dohodnete pohybové značky (zvednutá ruka stop, pohyb nataženou rukou nahoru a dolu znamená přikrčení …atd.) je pouze na vás jaké signály si zvolíte, ale musíte jim rozumět. Dále si dohodněte zdravoťáka a průzkumníka. Vzhledem k závažnosti a důležitosti proběhne výsadek v nočních hodinách, kdy je větší šance na úspěch celé akce a provádět je dva výsadkové oddíly.

Zdar v akci.

Mapa bod V

Z místa kde stojíte, (na mapě bod označen „V“ jako výsadek) nastavte azimut 110 stupňů. Postupujte tak dlouho, dokud nenarazíte na asfaltovou cestu (mapa bod č. 1). Zastavte na kraji cesty, a přesvědčte se, že na cestě není žádná hlídka.

Mapa bod č. 1

 • Stoupněte si na kraj cesty ve směru, v kterém jste přišly, a dejte se na pravou stranu po asfaltové cestě mírně z kopce viz přiložená mapa bod č. 1
 • Postupujte po pravé krajnici asi 250 m a hledejte černý kříž (na mapě bod č. 2), kde bude další zpráva.

Mapa bod č. 2

Nacházíte se u černého kříže, jeden váš člen spadl a poranil si ruku a koleno. Zdravotník ho musí ošetřit. Zraněného budete podpírat v další chůzi. V podpírání se budete střídat, a to každý člen 50 kroků.

 • Po vystřídání všech členů skupiny je raněný uzdraven. Zatímco zdravotník bude raného zbavovat veškerých obvazů, tak velitel a průzkumník se přesunou asi 20m po směru trasy a provedou průzkum terénu. Pokud velitel a průzkumník nezjistí žádnou blížící se hrozbu, dá signál ostatním členům skupiny a poté budete společně zrychleným přesunem pokračovat po levé straně cesty. Nyní hledáte rozcestí, které nese název známé vánoční ruské pohádky, kde najdete další schránku (na mapě bod č. 3).

Mapa bod č. 3

Nyní jste na rozcestí, „Mrazík“ které je na mapě označená jako bod č.3 . Odtud budete postupovat po místní turistické značce ŽLUTÉ barvy.

Vzhledem k tomu že prostor mimo značenou cestu by měl být zaminován, je bezpodmínečně nutné aby se všichni přivázali k lanu, které máte u sebe. Takto budete postupovat podle mapy, až k bodu č. 4 - „ strom 2 x značený bílým fáborkem“ kde se rozvážete.

Mapa bod č. 4

 • Zde jste našli značku „ strom 2 x značený bílým fáborkem“ a postupujte ve skupině dolů po pěšině, která bude lehce značená fáborkem, dokud nedojdete na značku v mapě bod č. 5 - „strom 4 x značený bílým fáborkem“

Mapa bod č. 5

Stoupněte si ke stromu 4x označeným bílým fáborkem zády k cestě kdy označený strom máte po pravé ruce, a nastavte azimut 250 stupňů. Dva členové zůstanou u označeného stromu a budou dávat světelné signály zbývajícím členům, kteří se vydají hledat další schránku. Ta je označená na mapě jako bod č. 6 a měla by vydávat červené poziční světlo.

Mapa bod č. 6

 • Vraťte se na cestu, odkud dostáváte světelný signál a rozdejte si zde životy, které jste právě našli.
 • Po rozdání životů pokračujte dolů po pěšině, až najdete místo po vaší levé straně, kde suchá tráva a hlad přiláká hladovou zvěř, nebo může sloužit jako skrýš. Na mapě je to bod č. 7.

Mapa bod č. 7

 • Zde u značky (bílé velké „X“) nastavte azimut 10 stupňů a sejděte dolu po lesní cestě. Poté pokračujte po cestě, která vede po louce dokud neuvidíte hromadu klád u cesty, (na mapě bod č. 8) kde najdete vaší poslední schránku.
 • Pozor blížíte se k hranicím a můžou vás zde zpozorovat nepřátelské hlídky a vyvolat poplach!!!

Mapa bod č. 8

Nacházíte se u obce, která je váš cíl. Nejprve ale musíte nepozorovaně překonat hlídaný úsek, na mapě označen jako zakřížkovaná cesta XXX. Když se strážnému podaří vás chytit odevzdáte jeden život a vrátíte se ke kládám, odkud jste vyšli. Jestli vás chytne i po druhé odevzdáte i váš druhý život a odejdete k bodu č. 9. Pokud se vám podaří překonat hlídaný úsek, dostaňte se do bodu č. 9, kde budete již v bezpečí. Odtud se přesunete na základnu a předáte důležitou vysílačku. Základna je označená na mapě „Z“. Na konci se počítá celkový čas + počet životů, které vám zůstanou. Skupina, která bude mít lepší celkový čas vyhrává. Ztráta jednoho života znamená + 10´.

 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka
 • Noční bojovka

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Uzlování Nová Dědina
26. listopadu 2017