Kříšení oběhu a dýchání

Kříšení oběhu a dýchání

Definice

Komplexní algoritmus úkonů, výkonů a postupů, které mají přechodně nahradit selhání jedné, nebo dvou základních životních funkcí, tj. dýchání a oběhu.

Cíl KPR

Neprodlené obnovení oběhu okysličené krve organismem až do doby obnovy jeho spontánní funkční výkonnosti.

Nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu (NZO)

 • novorozenci, kojenci: vdechnutí zvratků (aspirace), zánět příklopky hrtanové (epiglotitída), tonutí, mozkolebeční poranění,
 • dospívající osoby: mozkolebeční poranění, akutní otravy, předávkování drog, náhlé srdeční zástavy při různých sportovních úrazech, mnohočetná poranění,
 • dospělé osoby: převažují srdeční a oběhové příčiny-zbytnění srdečního svalu, zhmoždění srdce, život ohrožující poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční infarkt, plicní embolie, srdeční selhání.
 • společné pro všechny věkové skupiny: anafylaktický šok, náhlá ztráta krevního objemu.

Rozpoznání (diagnóza) zástavy oběhu

 • Postižený člověk je v bezvědomí
 • nemá hmatný puls na velkých tepnách (krkavice, stehenní tepny)
 • v naprosté většině případů nedýchá.
 • další příznaky nemusí být vždy přítomny a nejsou z hlediska diagnosy NZO podstatné
 • modravé zbarvení sliznic (cyanóza), široké zornice (mydriáza).

Praktický postup laické neodkladné resuscitace

Pořadí jednotlivých kroků:

 • časné tísňové volání ( tel.č.155),
 • časná neodkladná resuscitace,
 • časná odborná PP s rozšířenou neodkladnou resuscitací s použitím přístrojů, léků aj.

ABC diagnostika a postup

 • „A“ - uvolnění dýchacích cest (Airway Control)
 • „B“ - umělé dýchání (Breathing Support)
 • „C“ - nepřímá srdeční masáž (Cardiac Support).

Hlavní chyby při provádění kříšení oběhu a dýchání

 • nedostatečný záklon hlavy u dospělých a zbytečně značný záklon hlavy u dětí,
 • vdechování většího než potřebného objemu do plic v dětském věku,
 • ztráta času při zbytečně dlouhém zjišťování diagnózy zástavy oběhu, a to jak před zahájením resuscitace oběhu, tak i v jejím průběhu,
 • chybějící kontrola dostatečného zvedání a klesání hrudníku při umělém dýchání a účinnosti nepřímé srdeční masáže,
 • vynakládání větší než potřebné síly při nepřímé srdeční masáži zejména v dětském věku.

Ukončení kříšení oběhu a dýchání

 • je možné v případě úspěchu, jestliže se podaří obnovit spontánní účinný oběh, i když v takových případech zpravidla pokračujeme v umělém dýchání až do předání do péče zdravotníkům,
 • v případě neúspěchu, trvá-li zástava oběhu navzdory alespoň 30 minut prováděnému kříšení oběhu a dýchání,
 • v případě naprosté vyčerpanosti zachránce.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Staré Hutě 2019
4. září 2019