VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2021

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2021

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY

Sboru dobrovolných hasičů obce Bělov, konané dne 8.ledna 2022 v místní hasičské zbrojnici.

Přítomno 18 členů z toho 16 bratrů, 2 sestry. Pozvání přijala a přítomna byla delegátka Věra Přikrylová, členka VV OSH Kroměříž. K 31.12.2021 je stav členské základny 41 členů.

Program VVH

1. Zahájení VVH a přivítání přítomných

2. Úvodní slovo starosty, seznámení s programem VVH

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

5. Zpráva o činnosti za uplynulé období – velitel sboru Martin Prechtl ml.

6. Zpráva o hospodaření - pokladník Radek Kašík

7. Zpráva o činnosti požární jednotky SDH Bělov- Kamil Švec

8. Zpráva vedoucího MH – Ladislav Škrabal

9. Proslov hostů a starosty obce – Věra Přikrylová, Jiří Přecechtěl

10. Sestavení a schválení plánu práce na nadcházející rok 2022

11. Ukončení oficiální části VVH

12. Diskuze

Celá zpráva z valné hromady je k nahlédnutí u starosty SDH.

Zapsal Martin Prechtl ml.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Morseova abeceda
10. září 2015