Nehody

Nehody

V situaci po nehodě, kde došlo ke zranění většího počtu lidí, než se přiblížíte k obětem, vždycky nejdříve zjistěte, zda nehrozí nebezpečí i vám. Zkontrolujte daný prostor, zda v něm nejsou elektrické kabely, oheň, plynové potrubí, padající trosky, nebezpečné části staveb, konstrukcí nebo trosky dopravních prostředků.

Postiženou osobu byste měli prohlédnout nejdříve tak, abyste s ní nemuseli hýbat; když je však v blízkosti dalšího nebezpečí, musíte riskovat, odnést ji a dostat se s ní tak na bezpečnější místo.

Priority při ošetřování raněných

 • Obnovit a udržet dýchání a činnost srdce.
 • Zastavit krvácení.
 • Ošetřit rány a popáleniny.
 • Fixovat zlomeniny.
 • Ošetřit pacienty v šoku.
 • Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a krvácení.

Jak se pozná zlomenina?

 • Pacient cítí nebo slyší, že kost praskla.
 • Dojde k částečné nebo úplné ztrátě pohyblivosti.
 • Pohne-li se postiženým údem, vydá skřípavý zvuk.
 • Deformace a abnormální pohyb v místě zlomeniny, např. ruka se ohýbá, ale nikoliv v lokti.
 • Svalovina kolem místa zranění je ochablá.
 • Svalové křeče

Ošetření zraněné páteře

 • Leží-li pacient na zádech, podložte mu kříž složenou pokrývkou, aby úlomky kostí neraňovaly nebo nestlačovaly páteř.
 • Leží-li pacient na břiše, podložte složenou pokrývkou hrudník.
 • Pacient se musí přenášet vždy tak, aby celá páteř tvořila tuhou jednotku.
 • Pro přenesení postiženého použijte pevná nosítka nebo prkno delší než je pacient.

Protišoková opatření

 1. Je-li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o 15-20 cm.
 2. Ztratil-li postižený vědomí, položte ho a bok nebo na břicho a hlavu mu obraťte na stranu, abyste zabránili udušení.
 3. Poté, co postiženého umístíte do protišokové polohy, nesmíte s ním již hýbat.
 4. Udržujte postiženého v teple.
 5. Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení.
 6. Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd. Snažte se zhotovit přístřešek, abyste je uchránili před nepříznivým počasím.
 7. Podávejte teplé nápoje, jídlo nebo postiženého zahřívejte vlastním tělem, abyste mu poskytli dostatek tepla.
 8. Nápoje a jídlo podávejte jen tehdy, je-li postižený při vědomí a nemá-li poraněné břicho.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Lampionový průvod
1. listopadu 2017