Z činnosti MH – SDH

Z činnosti MH – SDH

Zpráva o činnosti MH – SDH Bělov za rok 2016.

Po novém roce, jsme zahájili činnost uzlovcími závody a odjeli na „Malenovický suk“.

V únoru jsme pak odběhli branný závod v Trávníku. Zde jsme obsadili 28. pozici ze 44. hlídek.

Následně se zúčastnili tradiční pochůzky obcí „ vodění medvěda“ na kterou si děti sami připravily různé masky a převleky.

Březen odstartoval třídenní výpravou na Staré Hutě, kde proběhlo spoustu her a trénování na branné závody. Výpravu jsme si krásně užili a plni elánu jsme se vrátili domů.

Po dohodě s vedením SDH Bělov se naši mladí hasiči zúčastnili námětového cvičení uspořádaného k 90. výročí založení sboru v naší obci. Proběhla samostatná ukázka požárního zásahu, příjezd k požáru a následné rozvinutí hadicového vedení rozdělené na dva útočné proudy. Byla radost sledovat s jakým zaujetím a odvahou se naši malí/velcí hasiči vrhají z auta za zvuku sirén do boje s imaginárním požárem. Naše ukázka byla korunována obrovským potleskem od všech hasičských sborů, které se zúčastnili námětového cvičení v obci. Na dětech byla vidět nejen radost, ale taky velká zodpovědnost jako by šlo o skutečný zásah. A právě toto jejich nadšení a snaha je hnací motor pro vedoucí, s vědomím že děláme něco co má smysl a snad vychováváme i další generaci Bělovských Hasičů.

Během léta jsme se ještě podíleli na opravě základny a činnost MH byla podřízená prázdninové době. Jen snad vedoucí se snažili dořešit vybavenost pro požární sport.

Díky podpoře obce, Sboru dobrovolných hasičů a dotaci od firmy PORTA SPES a.s., se nám podařilo připravit soutěžní stroj s příslušenstvím pro mladé hasiče. Hned jsme toho využili a ještě na sklonku prázdnin jsme začali trénovat v požárním sportu.

Ve složení:

  • Koš - Pavel Květák ml.
  • Sání - Zdena Janíková – Roman Petřík / Vendula Květáková
  • Stroj - Kristýna Škrabalová
  • Rozdělovač - Eliška Večeřová
  • L. proud - Katka Poláková
  • P. proud - Petra Poláková
  • Náhradníci: J. Přecechtěl, L. Dřímal

Mladí se do „ vody“ vrhli s nadšením a zájmem dětem vlastním a začali trénovat, co to šlo. Ze začátku to byly krůčky nesmělé a všichni jsme se museli něčemu přiučit. Za velké pomoci a dobrých rad starších a zkušených členů se nám podařilo sladit náš soutěžní tým. První nesoutěžní vystoupení proběhlo v rámci dětského dne Pod stráněmi, kde jsme rodičům a ostatním návštěvníkům předvedli, co jsme tvrdě natrénovali. Celý dětský den byl ukázkou činnosti našich dětí , kde jsme předvedli přípravu na branné a uzlovací závody. Tak trochu jsme to chtěli pojmout jako nábor do našeho mladého sboru.

V září jsme vyjeli na naše první závody v požárním sportu do Zářičí, kde naším cílem bylo dokončit závod a splnit. To se podařilo a i přes velkou trému jsme nakonec uspěli a dokončili v půli startovního pole. Další závody v požárním sportu byla noční soutěž v Záhlinicích. I zde jsme po menších technických problémech dokončili a splnili. Bohužel, po prázdninách už žádné další závody v požárním sportu nebyly. Ještě v půli září jsme se museli přeorientovat na branné závody a hned jsme odjeli na další soutěž.

Branného závodu v Morkovicích jsme se zúčastnili s jednou soutěžní hlídkou ve složení Poláková K. Poláková P. Škrabalová K. Přes krátký trénink, doběhli na 18 místě z 26 družstev. Při zjištění že nám nejvíce uškodila střelba, jsme naplánovali mimořádnou schůzku a trénovali střelbu. Hned další branný závod ve Zborovicích jsme mohli vyzkoušet, zda trénink střelby pomohl. Postavili jsme dvě soutěžní družstva starších žáků, a s velkou radostí vám můžeme sdělit, že jsme obsadili druhé a čtvrté místo se ztrátou 20 sekund na místo třetí a to z 20 družstev. Na druhém místě doběhli: Květák Pavel, Večeřová Eliška a Poláková Kateřina. Na místě čtvrtém doběhli: Poláková Petra, Janíková Zdena a Petřík Roman. Tak dobrý výsledek byl pro všechny velmi radostný a vedoucí si mohli konečně klidně oddechnout s potěšením, že i když je práce s dětmi náročná přináší dobrý pocit s odvedené práce.

Ještě jednou se vrátím k našemu dětskému dni, kdy náš záměr pojmout akci jako nábor mladých hasičů byl korunován úspěchem a od půlky září máme pět nováčků. Pro nás je to ohromné potěšení, ale zároveň mnoho náročné práce. Je až s podivem jak rychle zapadají nové děti do kolektivu, kdy jim starší kamarádi radí a pomáhají při učení nových dovedností.

Naši nováčci:

Lucie Štouračová, Denisa Kurtinová, Šimon Matuszek, Felix Overall a Simona Petříková.

Nováčci pilně dotrénovali a vydali se na svoje první uzlování do Kvasic. Bylo to pro ně spíše nasátí závodní atmosféry a rozkoukání se na závodním klání. Nakonec i umístění v poli poražených se dalo očekávat. V půlce listopadu jsme odjeli soustředění na Staré Hutě, pro naše nové to byl zcela jistě nezapomenutelný zážitek. Podařila se nám stezka odvahy, uzlování špagetami a jiné zábavné programy. Vše bylo korunováno krupicí ,, jako od maminky,, .

Další závody v uzlování pořádala nová Dědina, kde jsme získali dvě pátá místa, kategorie ml. žáci 5 místo z 13 a st. žáci 5 místo z 14 družstev. Obrovské zlepšení, které nás všechny moc potěšilo. Na konec roku ještě uspořádáme vánoční besídku a pak se již budeme těšit na další závody v příštím roce.

Do nového roku přeji všem hodně pohody, radosti, štěstí, a všem členům sboru velký zdar na požárních soutěžích. Velké poděkování posílám vedoucím, kamarádům a přátelům, kteří vedou, pomáhají a radí při náročné práci s dětmi, děkuji.

A ještě jedno poděkování tady musím vyslovit. Na sklonku loňského roku jsme přihlásili naši členku Kristýnku Škrabalovou do projektu „Junior univerzita“, do kterého nakonec byla vybrána. Od jara se zúčastňovala jednotlivých víkendových pobytů a letního táborového soustředění. Projekt byl zaměřen na vzdělávání mladých záchranářů, kdy Kristýnka vždy svědomitě reprezentovala náš sbor, za což jí patří obrovské poděkování. Celý projekt byl ukončen slavnostní promocí.

Za kolektiv mladých hasičů zapsal: Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Březen, schůzky
2. března 2016