Z činnosti mladých hasičů …

Z činnosti mladých hasičů …

Zpráva o podzimní činnosti Mladých hasičů v Bělově.

Díky podpoře obce, Sboru dobrovolných hasičů a dotaci od firmy PORTA SPES a.s., se nám podařilo připravit soutěžní stroj s příslušenstvím pro mladé hasiče. Hned jsme toho využili a ještě na sklonku prázdnin jsme začali trénovat s mladými hasiči v požárním sportu.

Ve složení:
 • Koš - Pavel Květák ml.
 • Sání - Zdena Janíková – Roman Petřík / Vendula Květáková
 • Stroj - Kristýna Škrabalová
 • Rozdělovač - Eliška Večeřová
 • L. proud - Katka Poláková
 • P. proud - Petra Poláková
 • Náhradníci: J. Přecechtěl, L. Dřímal

Mladí hasiči se do „ vody“ vrhli s nadšením a zájmem dětem vlastním a začali trénovat, co to šlo. Ze začátku to byly krůčky nesmělé a všichni jsme se museli něčemu přiučit. Za velké pomoci a dobrých rad starších a zkušených členů se nám podařilo sladit náš soutěžní tým. První nesoutěžní vystoupení proběhlo v rámci dětského dne Pod stráněmi, kde jsme rodičům a ostatním návštěvníkům předvedli, co jsme tvrdě natrénovali. Celý dětský den byl ukázkou činnosti mladých hasičů, předvedli jsme přípravu na branné závody nebo závody v uzlování. Tak trochu jsme to chtěli pojmout jako nábor do ml. hasičů. V září jsme vyjeli na naše první závody v požárním sportu do Zářičí, kde naším cílem bylo dokončit závod a splnit. To se podařilo a i přes velkou trému jsme nakonec uspěli a dokončili v půli startovního pole. Další závody v požárním sportu byla noční soutěž v Záhlinicích. I zde jsme po menších technických problémech dokončili a splnili. Bohužel, po prázdninách už žádné další závody v požárním sportu nebyly. Ještě v půli září jsme se museli přeorientovat na branné závody a hned jsme odjeli na další soutěž.

Branného závodu v Morkovicích jsme se zúčastnili s jednou soutěžní hlídkou ve složení Poláková K. Poláková P. Škrabalová K. Přes krátký trénink, doběhli na 18 místě z 26 družstev. Při zjištění že nám nejvíce uškodila střelba (8 nesestřelených z 9), jsme naplánovali mimořádnou schůzku a trénovali střelbu. Hned další branný závod v Zborovicích jsme mohli vyzkoušet, zda trénink střelby pomohl, a světe div se pomohl. Postavili jsme dvě soutěžní družstva starších žáků, a s velkou radostí vám můžeme sdělit, že jsme obsadili druhé a čtvrté místo ze ztrátou 20 sekund na místo třetí z 20 družstev. Na druhém místě doběhli: Květák Pavel, Večeřová Eliška a Poláková Kateřina. Na místě čtvrtém doběhli: Poláková Petra, Janíková Zdena a Petřík Roman, kterého hned na startu bodla vosa. Tak dobrý výsledek byl pro všechny velmi radostný a vedoucí si mohli konečně klidně oddechnout s potěšením, že i když je práce s dětmi náročná přináší dobrý pocit s odvedené práce.

Ještě jednou se vrátím k našemu dětskému dni, dle rčení „dobře zaseješ, dobře sklidíš“ byl náš záměr pojmout akci jako nábor mladých hasičů korunován úspěchem. Jednoho dne tak v půlce září se do klubovny otevřely dveře a nejednou tam stálo pět nových mladých hasičů. Pro nás je to ohromné potěšení, ale zároveň mnoho náročné práce. Je až s podivem jak rychle zapadají nový členi do kolektivu, kdy jim starší kamarádi radí a pomáhají při učení nových dovedností. Pokud se nám to podaří, chtěli bychom v listopadu jet na uzlovací závody do Kvasic i s našimi nováčky.

Nováčci:

 • Lucie Štouračová,
 • Denisa Kurtinová,
 • Šimon Matuszek,
 • Felix Overall,
 • a Simona Petříková.

A ještě jedno poděkování tady musím vyslovit. Na sklonku loňského roku jsme přihlásili, naši členku Kristýnku Škrabalovou do projektu „Junior univerzita“, do kterého nakonec byla vybrána. Od jara se zúčastňovala jednotlivých víkendových pobytů a letního táborového soustředění. Projekt byl zaměřen na vzdělávání mladých záchranářů, kdy Kristýnka vždy pilně reprezentovala náš sbor, za což jí patří obrovské poděkování. Celý projekt byl ukončen slavnostní promocí.

Za kolektiv mladých hasičů zapsal: Ladislav Škrabal


Fotografie ze slavnostního ukončení studia JUNIOR UNIVERZITY 2016, zdroj a podrobnosti.

 • Z činnosti mladých hasičů …
 • Z činnosti mladých hasičů …
 • Z činnosti mladých hasičů …
 • Z činnosti mladých hasičů …

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Znak SDH ČR
24. června 2015