Zpráva o činnosti MH v Bělově za rok 2023

Zpráva o činnosti MH v Bělově za rok 2023

LEDEN
rok začínáme přípravou na uzlovací závody, plánuje se účast na již probíhající ULZK,
8.1. Malenovický suk – 8. místo st., jednotlivci ml. 5. místo.
14.1. Napajedelský uzlík - 3. místo st.
V lednu se naši žáci účastní tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR.
ÚNOR
Připravili jsme celovíkendové potáborové setkání v Počenicích, kterého se zúčastnilo bezmála 30 dětí z obou sborů. Proběhlo zde odborné školení první pomoci, za přítomnosti lektorů z Červeného Kříže. Připravena byla samozřejmě i spousta her.
25.2. Branný závod Trávník, umístění 6. místo ml., 4. a 14. místo st. žáci.
BŘEZEN
11.3. Uzlování Žlutava 5. místo st.
18.3. Oldřichovice 10. místo st.
Téhož dne ještě proběhla v odpoledních hodinách akce Ukliďme Bělov, které se aktivně účastnili i mladí hasiči. Večer jsme zakončili opékáním špekáčků na obecním areálu.

25.3.Uzlování Traplice - 5. místo st., a tím končí ULZK pro rok 2022/2023.
Celkově jsme se umístili na 9. místě z 37 družstev st. žáků, za jednotlivce v kategorii ml. žáci jsme obsadili 19. místo ze 195 žáků, a 66. místo ze 197 v kategorii st žáků.
DUBEN
Branný závod Štípský Beránek, kde starší žáci obsadili 18. a 23. místo.
22.4. TFA Rudimov pro mladé hasiče. Tento typ závodu jsme absolvovali úplně poprvé. U dětí to bylo přijato velmi kladně. Obsadili jsme 5. místa v obou kategorii kdy za st. žáky bylo 40 jednotlivců a za ml. žáky 45 jednotlivců.
KVĚTEN
Začínají pravidelné tréninky na požární sport.
ČERVEN
Začátkem měsíce školení vedoucích SDH Bělov - Chata Hubertka.
Účast na závodech v požárním sportu v Napajedlích - 2. místo st. žáci, a požární sport Žlutava – 5. místo. st. žáci.
ČERVENEC - SRPEN
Činnost mladých hasičů je o prázdninách pozastavena. Pokračuje pouze intenzivní příprava na tábor.
SRPEN
Od zimních měsíců se vedoucí pravidelně setkávali a aktivně řešili letní tábor pro mladé hasiče. Pod vedením hlavního vedoucího tábora Pavla Květáka st. , byl připraven letní tábor na témá „ Škola čar a kouzel“. Tábor proběhl poslední týden v srpnu na skautské základně Staré Hutě, a byl pořádán ve spolupráci s SDH Počenice. Táboru se zúčastnilo celkem 30 dětí a 13 dospělých, kteří zajistili zdárný průběh tábora. Tento tábor byl co do přípravy trochu specifický, jelikož samotný děj a k tomu navazujíci program si letos připravili naši junioři za dohledu starších vedoucích. Koordinaci juniorů při přípravě tábora si vzal na svá bedra Pavel Květák ml., za což má a jeho týmu patří patřičné uznání a poděkování. Do budoucna bych si přál aby i nadále, fungovala vzájemná spolupráce při tak velkém generačním rosahu.

ZÁŘÍ
Účast na školení vedoucích mládeže, kterou jsme úspěšně zvládli a obdrželi osvědčení vedoucího mládeže II. stupně.
Příprava na uzlovací závody, branné závody podle nových směrnic.

ŘÍJEN
7.10. Branný závod chata U Zajíčka, 5. a 7. místo v kat. st. žáci
14.10. Naše děti doplnili tým z Počenic na účasti okresního kola hry Plamen.
21.10. Branný závor Koryčany, tady jsme obsadili 7. místo v kat. st. žáci.

21.10.Tradiční obecní drakiáda, kde se dostavila spousta soutěžících a předvedli, jak dokáží ovládat své draky. Všichni účastníci byli pak drobně odměněni za svou účast.

LISTOPAD
11.11. Lutopecny pořádaly svůj první ročník netradičního branného závodu, umístění 5. místo st. žáci, vedoucí 1. místo.
17.11 Příprava lampionového průvodu, kde starší žáci pomáhají ztvárnit peklo.
18.11.. Jedeme na uzlovací závody do Počenic, kde se nám zadařilo a máme skvělá umístění, st . žáci 2. místo, dorost 2. a 3. místo, vedoucí 1. místo.
19.11 Vstupujeme do dalšího ročníku ULZK uzlovacími závody Nová Dědina, kde jsme obsadili 9. místo v kat. st. žáci.

PROSINEC
Vycházka na Žlutava při tradičním spouštění čertů.
9.12. uzlování Pohořelická Smyčka a je to 5. místo v kat. st žáci.
Poslední týden před Vánoci proběhla u nás na hasičárně vánoční besídka. Dorost pro všechny připravil výborné palačinky a tím jsme ukončili sportovní činnost pro rok 2023.

Jako starosta sboru zde musím v první řadě vyzdvihnout práci všech vedoucích kolektivu MH.
Jen pro představu, za rok uspořádali okolo 50 tréninků, výpravu, tábor, drakiádu, vycházku. Zúčastnili se odborné přípravy a školení, metodiky …… Pomáhají organizovat mnoho akcí v rámci naší obce. Bezesporu to jsou řádově desítky či spíše stovky hodin, které věnují ve prospěch našich dětí, naší obci a široké veřejnosti. To vše na úkor vlastního času, či času, který by mohli trávit se svými rodinami, podotýkám bez nároku na honořář.
A to vše s odhodláním předat dětem morální zásady, slušné chování, kolektivní sounáležitost, vzájemnou podporu a úctu ke kamarádovi, ale i sobě samým.
Za to jim patří veřejné uznání a poděkování.
Děkuji

Za SDH Bělov
Ladislav Škrabal

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Mikulášská pochůzka
5. prosince 2021

Valná hromada SDH
7. ledna 2024