Zpráva o činnosti MH za rok ’19

Zpráva o činnosti MH za rok ’19

Rok zahajujeme v počtu 19 aktivních členů, rozdělení na 9 mladších žáků, 9 starších žáků a 1 junior.

 • LEDEN - naši členové prováděli v obci Tříkrálovou sbírku pro Charitu Kroměříž. Výtěžek 9.474,- Kč.
  Účast na  probíhající Uzlovací Lize Zlínského Kraje.
 • ÚNOR - příprava a účast na branném závodu v Trávníku u Kroměříže. Zúčastnilo se jedno družstvo st. žáků, které skončilo na 5. místě a jedno družstvo ml. žáků .
  Účast na pokračující ULZK v Traplicích - 3. místo starší žáci
 • BŘEZEN- teoretická příprava na požární sport, vycházky do přírody. Dne 23.03.2019 se uskutečnil V. ročník uzlovací soutěže ve Žlutavě a také finále „UZLOVACÍ LIGY ZLÍNSKÉHO KRAJE“. Celkové umístění: 17. místo z 36 družstev a 8 závodů pro st. žáky a 20 míst z 27 družstev pro ml. žáky.
 • DUBEN - aktivní účast při sběru železného šrotu v obci, vycházky do přírody, příprava na požární sport.
 • KVĚTEN - příprava na požární sport. 
  Třídenní výprava na Staré Hutě, kde jsme úspěšně zdolali rozhlednu Brdo.
 • ČERVEN  - účast na pohárové soutěži v Holešově a o týden později v Napajedlích.
  Příprava na 5 denní letní tábor.
 • ČERVENEC, SRPEN  - prázdninová činnost je pozastavená, vedoucí dokončují přípravu na letní tábor. 
  Poslední týden v srpnu proběhl tábor pro mladé hasiče. Tábor se uskutečnil na skautské základně Staré Hutě.  Zúčastnilo se celkem 28 dětí a 10 dospělých osob. Pro maximální využití základny jsme tábor pořádali ve spolupráci SDH Počenice. Tuto spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou, ať již šlo o komunikaci mezi dětmi, tak i dokonalá komunikace vedoucích při přípravě a vedení tábora. Celý tábor se nesl v duchu požárního sportu, soutěží a her.
  Tábor byl finančně podpořen MŠMT
 • ZÁŘÍ - během měsíce jsme se zúčastnili třech pohárových soutěží a jednoho branného závodu. Na branném závodu v Morkovicích obsadili ml. žáci 8 a 11. místo z 23 družstev a st. žáci 8.místo z 32 družstev.
 • ŘÍJEN – účast na oblíbeném branném závodu v Koryčanech kde ml. žáci obsadili 1. místo a st. žáci 4. místo. 
  Společný trénink v Počenicích na okresní kolo hry Plamen kde naši žáci doplňovali družstva SDH Počenic.
  Zahájení VI. Ročníku „UZLOVACÍ LIGY ZLÍNSKÉHO KRAJE“ pro rok 2019/2020.
  Dále jsme  se zúčastnili  dvoudenního školení pro vedoucí kolektivu MH. Přes značnou náročnost jsme kurz zdárně zakončili testem a prodloužili si kvalifikaci vedoucího MH II: stupně.
 • LISTOPAD –  příprava a účast již tradičního lampionového průvodu.
  Uzlování v Počenicích kde jsme obdrželi 3. místo st. žáci, 1. a  4. za dorost a 1. místo vedoucí. Další akcí bylo nocování na zbrojnici, kdy jsme po domluvě s rodiči převezli děti ve večerních hodinách na jim neznámé místo. Zde se museli pomocí mapy a buzoly zorientovat a dojít na určená místa. Během cesty dostávali další informace a následně proběhla bojová hra s místními dětmi. Následovalo vyhodnocení hry  a nocování v Počenicích.
 • PROSINEC – noční branný závod Hradisko kde jsme obsadili 1. místo v kategorii st. žáci.
  V době adventu jsme pro děti připravili zdobení stromečku včetně vánoční besídky.

Závěrem mi dovolte za MH upřimné poděkování celému sboru dobrovolných hasičů, zejména vedoucím, Pavlovi Květákovi, Honzovi Hrabinovi a Pavlu Jirsákovi. Poděkování patří OU v Bělově za vstřícnost a podporu.

Poděkování patří všem, kteří svým jednáním a smýšlením umožňují fungování MH v Bělově.

Vedoucí kolektivu MH
Ladislav Škrabal.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Výprava: Staré hutě
19. května 2015