Činnost mladých hasičů

Činnost mladých hasičů

Během ledna letošního roku byl zahájen nábor pro činnost mladých hasičů (MH) a do konce února se začali vyřizovat členské průkazky. Vznik oddílu tak můžeme datovat k začátku měsíce března ve složení 11 členů MH a 3 členů aktivních vedoucích.

V jarní části roku se děti začaly seznamovat s hasičskou technikou a tématikou, dále získávaly zkušenosti v topografii, uzlování, první pomoci a taktéž práce s buzolou a mapou. Během jara jsme byli s MH a jejich rodiči hrát bowling. Následně jsme absolvovali velmi úspěšnou třídenní výpravu na Staré Hutě. Výprava se uskutečnila na skautské srubové základně a ještě dnes se někteří členové MH divý že vůbec přežili bez teplé vody, televize, tabletu, Wi‐Fi... a kadibudkou v lese.

Letní činnost jsme zaměřili na nácvik požárního útoku za velké spolupráce závodního družstva SDH Bělov. A to především, protože ještě nejsme plně vybaveni a nemůžeme se naplno věnovat nácviku požárního sportu.

V létě taktéž proběhlo stanování na hřišti Pod stráněmi, které bylo spojené s dětským dnem. Kdy na konec prázdnin jsme zorganizovali přátelské posezení u táboráku s noční stezkou odvahy a hledání bludičky.

Podzimní část jsme věnovali přípravě na branné a uzlovací závody. V září jeli poprvé na branný závod do Morkovic. V nepříznivém počasí a bez vědomí do čeho vlastně jdeme, jsme naše členy postavili na start‐ se slovy „hoďme je tam, ať se učí plavat“.

Plavání to bylo divoké, ale nakonec se všichni vrátili domů, i když na chvostu startovního pole, přece jen šťastní s taškou plnou dárků.

Následoval branný závod Koryčany , kdy starší i mladší žáci se umístili na 5 místech a přivezli své první poháry. Dále pak uzlování v Kvasicích a Nové Dědině. Můžeme spokojeně konstatovat, že na závodech, ať už to byli branné nebo uzlovací, jsme se neztratili a vždy jsme mohli odjet domů s vědomím, že MH to baví a je to na jejích výsledcích vidět.

Během podzimu proběhlo školení vedoucích MH na Rusavě, kterého jsme se úspěšně zúčastnili. Během školení jsme dostali informaci, o možnosti přihlásit člena MH do projektu „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“. Za naše mladé hasiče byla přihlášena Kristýna Škrabalová. Z Kroměřížského okresu bylo vybráno 40 dětí a můžeme s potěšením říci, že naše uchazečka byla přijata. Celé studium bude probíhat v Ústřední Hasičské Škole Jánské Koupele. Konec roku oslavíme vánoční besídkou a možná i výšlapem na rozhlednu.

Velké poděkování patří především rodinám vedoucích MH, které jsou ochotné tolerovat věčnou nepřítomnost v rodině a dokonce je podporovat, radit a vymýšlet program. Poděkování patří i rodičům členů MH, dále pak panu starostovi obce J. Přecechtělovi a všem členům sboru SDH Bělov.

Členové MH

 • Večeřová
 • Poláková K.
 • Poláková P.
 • Janíková
 • Škrabalová
 • Květáková
 • Květák
 • Pozzi
 • Přecechtěl
 • Petřík
 • Dřímal

Vedoucí MH:

Pavel Květák, Jan Hrabina, Jan Šebesta a Ladislav Škrabal.

Plán činnost MH na rok 2016

 • Uzlování Malenovice 16. 1. 2016
 • Branný závod v Trávníku 27. 2. 2016
 • Dovybavení družstva pro požární útok
 • Pomoc při rekonstrukci základny
 • Závod MH v požárním sportu
 • Dvě třídenní výpravy
 • Letní stanování
 • Branné a uzlovací závody
 • Založení „B“ týmu
 • Školení vedoucích MH a spoustu jiných aktivit pro MH.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Počátky SDH, Bělov
10. března 2020

Uzlování, Kvasice
6. listopadu 2016