Organizační struktura SDH

Ladislav Škrabal

Starosta

Pavel Květák

Náměstek starosty

Martin Prechtl, ml.

Velitel

Kamil Švec

Strojník

Ing. Radek Kašík

Hospodář

Ladislav Škrabal

vedoucí mládeže

Pavel Květák

vedoucí mládeže

Martin Prechtl, ml.

Kronikář

Ing. Radomír Valentík

Referent MTZ

Alois Daněk

Předseda KRR

Vincenc Kašík

Člen KRR - revizor

Mojmír Dřímal

Člen KRR

Výbor byl zvolen: